« Terug naar Home
 
diensten

Diensten

Tolk en vertaler Spaans

U kunt mij inschakelen voor allerhande (beëdigde) tolk- en vertaalopdrachten van het Nederlands naar het Spaans en vice versa. Door mijn universitaire rechtenopleiding en ruime werkervaring kan ik u bij uitstek van dienst zijn bij opdrachten op juridisch gebied. U mag ervan uitgaan dat ik zowel bij het tolken als het vertalen de betekenis van uw oorspronkelijke tekst juist weergeef, zonder daarbij de doelgroep uit het oog te verliezen.

Tolk

Als tolk Spaans kan ik voor u optreden in diverse situaties, zowel in als buiten Nederland. Te denken valt aan zakelijke besprekingen, vergaderingen, presentaties en bezoek van Spaanstalige delegaties. Als beëdigd tolk Spaans kan ik in Nederland worden ingeschakeld als gerechtstolk en als notarieel tolk bij het passeren van notariële akten.

Vertaler

Wilt u teksten van of naar het Spaans laten vertalen? Ik vertaal voor u velerlei teksten van algemene aard, zoals correspondentie, brochures en web content. Tevens kunt u bij mij terecht voor het vertalen van juridische stukken, zoals overeenkomsten, algemene voorwaarden, statuten en testamenten. Als beëdigd vertaler Spaans kan ik een beëdigde vertaling voor u maken van onder andere gerechtelijke documenten, notariële akten, afschriften van akten van de burgerlijke stand en diploma's. Indien gewenst, zorg ik ervoor dat de beëdigde vertaling wordt voorzien van een apostille.

Naast het bovenstaande, kan ik uw Nederlandse teksten proeflezen, redigeren en waar nodig corrigeren.