« Terug naar Home
 
over anouk

Over Anouk

Tolk en vertaler Spaans

In 2001 ben ik afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn tolk- en vertaaldiploma Spaans heb ik later behaald aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen te Utrecht. Gedurende een drietal perioden ben ik voor studie en werk in Spanje woonachtig geweest. Vanaf 2003 werk ik in Nederland als jurist en daarnaast verricht ik tolk- en vertaalwerkzaamheden. Op mijn LinkedIn-pagina kunt u mijn verkorte cv bekijken.

Door de rechtbank Groningen ben ik beëdigd als tolk en als vertaler Spaans. Ik sta ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 5009. Daarnaast ben ik lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

Voor een professionele mondelinge of schriftelijke vertaling, waarbij er vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met culturele verschillen, bent u bij mij aan het goede adres.